فیلتر کپسول

  • capsule filter

    فیلتر کپسول

    فیلترهای کپسول با استفاده از پردازش چین دار ، با ساختار جمع و جور و مساحت فیلتر بزرگ ، قابل استفاده در میزان جریان کم و فیلتراسیون محلول های با حجم زیاد هستند. فیلتر با استفاده از ذوب شدن ، بدون چسب و چسب آب بندی می شود ، بنابراین هیچ گونه آلودگی برای محصولات فیلتر ایجاد نکنید. آنها قبل از زایمان 100٪ تست صداقت، شستشوی آب تصفیه شده و آزمایش فشار را تجربه خواهند کرد. و مواد مختلفی برای انتخاب و استفاده وجود دارد.