فیلتر یکپارچگی فیلتر

  • filter integrity tester

    تستر یکپارچگی فیلتر

    Integtest ® Serial Integrity Tester برای آزمایش یکپارچگی فیلترها و سیستم های فیلتر طراحی شده است. این آزمایش برای بررسی فیلتر ضدعفونی کننده در FDA ، داروسازی ایالتی و مشخصات مورد نیاز GMP برگزار می شود. دستگاه تست یکپارچگی V4.0 جمع و جور ، کاربردی و کاملاً خودکار ابزار تست یکپارچگی است که نقطه حباب ، جریان انتشار ، نقطه حباب پیشرفته و تست آب مبتنی بر آب را برای فیلترهای آبگریز انجام می دهد. آزمایش فیلترهای آبگریز برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتری.